Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 37.42лв

ГПР: 18.30% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 112.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 19.26лв

ГПР: 21.45% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 115.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 13.20лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 118.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 10.17лв

ГПР: 23.16% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 122.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 8.36лв

ГПР: 23.44% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 125.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.15лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 128.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 5.63лв

ГПР: 23.54% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 135.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 4.72лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 141.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 4.66лв

ГПР: 34.93% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 167.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.36лв

ГПР: 34.57% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 174.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 3.91лв

ГПР: 33.84% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 187.48лв. Такса ангажимент: 0лв.